LEGO Koncernen

Hvordan bidrager din organisation til Billund som Børnenes Hovedstad, hvor børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere?

Læring gennem leg er hele fundamentet for LEGO Koncernen. Lige siden vores etablering i Billund i 1932 har børn og deres udvikling været vores fokus, og vi betragter børn som vores rollemodeller.  

Vi håber generelt at kunne bidrage til arbejdet med at skabe Børnenes Hovedstad med vores mangeårig erfaring med børns leg og læring. 

Gennem vores Local Community Engagement program skaber vi mange aktiviteter, hvor vores medarbejdere på frivillig basis skaber spændende LEGO oplevelser i nærområdet. 

Desuden er LEGO Koncernen en stor arbejdsplads i Billund, som tiltrækker mange medarbejdere fra hele verden. Dette bidrager til at skabe et internationalt miljø, som er med til at give alle Billunds børn et globalt udsyn.  

Endelig er parken omkring vores nye kontorhus, LEGO Campus, åben for børn og voksne i Billund, og byens ’Playline’ kommer til at gå igennem parken.

Hvad får børn særligt ud af netop jeres bidrag? 

Vores fokus er at skabe sjove, spændende og kreative legeoplevelser for børn i hele verden. Leg er afgørende for børns udvikling, og LEGO® produkter bidrager blandt andet til at udvikle børns kreative, motoriske og sociale kompetencer. Det gælder naturligvis også børn i Billund. 

Vi tester alle vores legeoplevelser på børn, og mange af disse børn er netop fra Billund. Dermed får de afgørende indflydelse på fremtidens LEGO produkter. 

Vi bliver desuden inspireret af de tusindvis af børn fra hele verden, der ringer, skriver og mailer til os hver dag med spørgsmål, kommentarer og ideer. Eksempelvis inspirerer børnenes input i forhold til at gøre vores produkter og emballage mere bæredygtige.  

Hvordan synes I, at det linker til visionen om Børnenes Hovedstad?  

“Børn er vores rollemodeller og hele fundamentet for vores virksomhed. Børn er nysgerrige, kreative og fantasifulde. Hvis vi voksne kan lade os inspirere af børns tilgang, er vi alle – såvel børn som voksne – bedre klædt på til at trives i en verden, der udvikler sig konstant og stadigt hurtigere. Børnenes Hovedstads vision om at være et sted, der insisterer på en legende og anerkendende tilgang til livet og børns kompetencer, er helt i tråd med vores grundlæggende indstilling. Vi tror på, at partnerskabet med Børnenes Hovedstad kan give os ny indsigt og inspiration til at lære endnu mere af børnene. 

- Senior Vice President Poul Schou, LEGO Koncernen

Fakta

Etableringsår i Billund: 1932

Sektor: Udvikling, produktion og salg af legematerialer. Development, production and sale of play materials.

Hvor mange børn udvikler deres kompetencer hos jer årligt?

Millioner af børn lærer gennem leg med LEGO produkter og oplevelser hver eneste dag. Desuden nåede vi i 2019 1,8 millioner børn gennem vores Local Community aktiviter og andre lignende aktiviteter i samarbejde med LEGO Fonden og andre partnere. Det er vore mål at nå 8 millioner børn på denne måde i 2022.

Hvor mange dage tilbyder I kompetenceudviklende aktiviteter?  

Vores legeoplevelser udvikler børns kompetencer på en sjov og spændende måde hver eneste dag året rundt. Det samme gælder de ovennævnte Local Community aktiviteter og partnerskaber.