Hvorfor er læring gennem leg så vigtigt?

Af LEGO Fonden

LEGO Fonden, en erhvervsdrivende fond med hovedsæde i Billund, forklarer læring gennem leg, og hvorfor læring gennem leg er vigtig:

Verden i dag er kompleks og usikker, og kravene til at navigere i den med succes bliver hurtigt mere indviklede og på samme tid essentielle. Der er et presserende behov for, at vi giver vores børn mulighed for at få succes i en sådan verden - og læring gennem leg er en af de mest meningsfulde måder at gøre det på.

Videnskabelig forskning viser, at leg er grundlæggende for børns positive udvikling og for deres evne til at udvikle de færdigheder, de får brug for i fremtiden.

Desværre er legen i fare! Den stigende skolificering udrydder leg i de tidlige år, og i skolerne er der øget fokus på at fastholde viden og forberede sig til standardiserede tests fra en meget ung alder. I hjemmene forstår forældre og omsorgspersoner måske ikke helt vigtigheden af leg. Det er en alvorlig situation.

Børn har brug for en bred vifte af færdigheder

I fremtiden vil det blive mindre vigtigt for børn at fastholde store mængder viden, der er opnået gennem udenadslære. I stedet vil de i langt højere grad end tidligere få brug for færdigheder som kreativitet, samarbejde og kritisk tænkning i kombination med mere traditionelle færdigheder som læsning, skrivning og matematik. Alligevel fortsætter vi med at presse vores børn ind i uddannelsessystemer, der er udviklet til vores bedsteforældre. Systemer præget af undervisning, der er skræddersyet til at bestå standardiserede tests, som i bedste fald ikke fortæller os noget om vores børns sande potentiale og i værste fald forhindrer dem i at nå det.

Vi er nødt til at vende denne udvikling, og det kan vi gøre ved at overbevise forældre, beslutningstagere og politikere om, at læring gennem leg giver børn mulighed for at blive de kreative, engagerede og livslange elever, de har brug for at være for at få succes i livet. Vi ser en voksende bevidsthed om, at de færdigheder, børn har brug for, har ændret karakter. Men praksis halter alvorligt bagefter, da vi fortsætter med at uddanne børn til en verden, der har været, og ikke til verden, som den er i dag og vil være i morgen.

En verden i hastig forandring

Vi står ved en skillevej, hvor den hurtige fremkomst af f.eks. kunstig intelligens (AI), maskinlæring, robotteknologi og social uro kræver, at vi gentænker, hvad det er, børn skal lære - og hvordan de skal lære det.

Ifølge McKinsey Global Institute kan 45 % af de aktiviteter, som folk får løn for at udføre i USA, allerede automatiseres ved hjælp af de teknologier, der er tilgængelige i dag. Inden for produktion, foodservice, indkvartering og detailhandel kunne 78% af arbejdsopgaverne automatiseres lige nu.

Men det er ikke kun begyndere eller lavtlønnede, der vil blive påvirket. I dag går 50 % af den tid, der bruges i finans- og forsikringsbranchen, med at indsamle og behandle data, hvoraf 60 % allerede kan automatiseres.

McKinsey anslår, at op til 375 millioner mennesker - eller 14% af den globale arbejdsstyrke - vil få brug for at omskole sig eller opkvalificere sig inden 2030. For avancerede og udviklede lande kan dette tal være så højt som en tredjedel af arbejdstagerne!

Data tyder også på, at unge i dag skifter job oftere - 4 gange, før de er 32 år. Det kræver større fleksibilitet og en bredere vifte af færdigheder.

Som forældre, lærere og beslutningstagere er vi nødt til at indse, at vi bør pleje og udvikle de menneskelige færdigheder, der adskiller os fra maskiner og computere, i stedet for at forsøge at efterligne dem. Ved at bringe leg langt mere ind i børns liv kan vi udvikle kreativitet, samarbejde, kommunikation og kritisk tænkning, som er nøglen til børns fremtidige succes som individer og som en del af deres samfund.