Drive - Motivated Learning

Hvordan bidrager din organisation til Billund som Børnenes Hovedstad, hvor børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere?

Billund skal være Børnenes Hovedstad for alle børn - og det er vores fokus i Drive. Vi er dedikeret til at levere og demonstrere, hvordan man kan skabe de bedste rammer og metoder for personlig, social og faglig udvikling for børn med særlige behov.

Vi tror på, at partnerskaber og samskabelse er vejen frem, og derfor er Billund et fantastisk sted for Drive at etablere sig og bygge vores første flagship school. Med denne skole ønsker vi at sætte Billund på verdenskortet i forhold til, hvordan man kan tilbyde en skolegang, hvor praksis og evidens fra international forskning går hånd i hånd.

Hvad får børn særligt ud af netop jeres bidrag?

Alle børn lærer bedre når de er motiveret, glade og har det sjovt. Men livet er ikke altid let eller sjovt for børn med særlige behov.

Hos Drive tilbyder vi en række programmer og tilbud for børn med særlige behov. Nogle børn er udfordret med skolevægring, andre mangler motivation og oplever stor frustration i skolen eller i hjemmet. I vores tilbud og programmer tilbyder vi rådgivning og støtte, og vi hjælper børnene med at træne deres personlige og sociale strategier, så de bedre kan takle deres individuelle udfordringer.

Hvordan synes I, at det linker til visionen om Børnenes Hovedstad?

Billund har en stærk vision og ambition: At være Børnenes Hovedstad. For at kunne få succes med denne vision,  må byen omfavne alle børn. Det inkluderer børn med særlige behov og indlæringsvanskeligheder, der også bør have lige muligheder for at få adgang til en fantastisk skolegang. Og det er vores fokus i Fonden Drive.”

– Christopher Moyell Juul, Main Driver & CEO – the Drive Foundation.

Fakta

Etableringsår

2020