CoC Playful Minds 

Hvordan bidrager din organisation til Billund som Børnenes Hovedstad, hvor børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere?

CoC Playful Minds leverer viden, metoder og praksis om samskabelse med børn. CoC Playful Minds er en udviklingsorganisation, der sammen med børn og eksperter fra hele verden er omdrejningspunkt for viden, metoder og praksis for ligeværdig samskabelse med børn. I vores projekter samskaber vi sammen med børn nye læringsformer og byrum i børnehøjde.  

Hvad får børn særligt ud af netop jeres bidrag? 

"At børnene kan være med til at udvikle - det gør en by god" - citat fra en pige på 10 år.
Børns Smutveje er et af det projekter hvor vi samskaber sikre byrum sammen med børn til glæde for alle.
Børn og unge opholder sig på lige fod med voksne i byrummet og er utrolig opmærksomme på at det er noget vi er fælles om. Derfor ser de også hvordan deres idéer til byrumsforbedringer også kan gavne andre end dem selv. De er med lige fra starten af processen og til slut. I løbet af processen møder de og får input og informationer fra de forskellige fagprofessionelle der er involverede i projekterne. 

Hvordan synes I, at det linker til visionen om Børnenes Hovedstad? 

Vores projekter giver børn og unge mulighed for at udfolde deres skabende verdensborgerskab. De får muligheden for at være med på lige fod med voksne og har medbestemmelse. Gennem vores projekter får de muligheden for at lege sig til læring og får indflydelse på emner og områder der også berører dem. 

FAKTA:

Etableringsår i Billund:
2011

Sektor:
Non-profit

Hvor mange børn udvikler deres kompetencer hos jer årligt?
Ca. 5.500 børn og knap 1.000 voksne årligt fra Billund Kommune 

Hvor mange dage tilbyder i kompetenceudviklende aktiviteter?
365 dage