Billund Kommune

Hvordan bidrager din organisation til Billund som Børnenes Hovedstad, hvor børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere?

Billund Kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Hos os er leg, læring og kreativitet nøgleord i samarbejdet mellem byens borgere, foreninger og erhvervslivet. Vi har en legende tilgang, så Billund Kommune fortsat kan være et godt sted at bo, arbejde, leve og besøge. Det er bl.a. afspejlet i Billund Kommunes overordnede strategi, Fremtidens Legeplads. 

Vi arbejder med mange forskellige programmer og projekter som inddrager og samskaber med børn. Byudviklingsprogrammet Playline er et af dem. 

Hvad får børn særligt ud af netop jeres bidrag? 

Playline er en forbindelse gennem byen, med plads til alle former for leg, læring og gode oplevelser undervejs. Målet med Playline er at etablere en aktiv, interessant rute i byen, som er en oplevelse i sig selv. 

Playline udvikles gennem et program for mange forskellige projekter, samarbejder og aktiviteter. Der arbejdes med wayfinding, kommunikation, midlertidige og permanente anlæg, aktiviteter og events. Der er i alle projekterne stort fokus på inddragelse og samskabelse med både børn og voksne 

Der igangsættes løbende nye projekter, der understøtter både Billund og Playlines udvikling. Projekterne tager udgangspunkt i de ønsker og input forskellige aktører er kommet med, og det vurderes fra gang til gang, hvordan og hvem der skal inddrages i de forskellige projekter, så både aktørerne får så meget ud af inddragelsen som muligt og så inddragelsen gavner det enkelte projekt mest optimalt 

Hvordan synes I, at det linker til visionen om Børnenes Hovedstad ? svar med citat . Husk navn og title) 

Programmet er en hjørnesten i Billund Byvision, og derfor er Playline også en væsentlig del af udviklingen af Billund til at blive Børnenes Hovedstad. Playline er et af de elementer, der tydeligt kan vise i byrummet, at Billund er Børnenes Hovedstad.  

Fakta

Etableringsår i Billund: 2018 – men Playline udvikler sig løbende.  

Sektor: Byudvikling 

Hvor mange børn udvikler deres kompetencer hos jer årligt:

Der er ca. 26.700 indbyggere i Kommunen.