Playful Hub

Hvordan bidrager din organisation til Billund som Børnenes Hovedstad, hvor børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere?

Playful Hub samler iværksættere, etablerede virksomheder og forskere indenfor børns leg og læring i et innovationsmiljø, hvor samskabelse med børn og videndeling er fællesnævneren. 

”Vi faciliterer et sted, hvor forskellige ressourcer indenfor leg og læring kan samles. Innovationsmiljøet giver aktørerne et sted at arbejde, mødes, dele viden, teste og udvikle løsninger via samskabelse med børn og samtidig udvide deres netværk.” Det fortæller Louise Fenger Kornum, projektleder, Playful Innovation, CoC Playful Minds. 

Playful Hub er første skridt hen imod at udvikle et epicenter inden for leg og læring med udgangspunkt i Billund, Børnenes Hovedstad. Formålet er blandt andet at tiltrække flere virksomheder til Billund af kortere og længere varighed, der ønsker at tappe ind i den unikke viden og ressourcer, der er at finde i epicenteret. 

Hvad får børn særligt ud af netop jeres bidrag?  

Børn får muligheden for at udvikle kompetencer, da de bliver inddraget i udviklingen af produkter og services til børns leg og læring. Dette fordi vi anerkender børn som eksperter i egne liv og deres perspektiver som legitim viden, der er gyldige og værdige. Børn får også indblik i hvad et innovationsmiljø er og i den forbindelse indsigt i, hvordan det er at være iværksætter. 

Hvordan synes I, at det linker til visionen om Børnenes Hovedstad?  

Playful Hub ønsker at understøtte en dagsorden, hvor leg, læring og kreativitet er i centrum.  

FAKTA

Antal medlemmer:
7 medlemmer

Læs mere om Playful Hub:
https://www.cocplayfulminds.org/playful-hub/