CoC Playful Minds 

Hvordan bidrager din organisation til Billund som Børnenes Hovedstad, hvor børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere?

CoC Playful Minds leverer state-of-the-art viden, metoder og praksis om samskabelse med børn. CoC Playful Minds er en udviklingsorganisation, der sammen med børn og eksperter fra hele verden er omdrejningspunkt for viden, metoder og praksis for ligeværdig samskabelse med børn. I vores tre programmer samskaber børn produkter til børn, nye læringsformer og byrum i børnehøjde. Sådan bidrager vi til, at Billund bliver Børnenes Hovedstad. Our World Academy er ét af CoC Playful Minds’ tilbud. 

Our World Academy er en filosofisk-dialogbaseret tilgang til den uformelle pædagogiske praksis, der bygger på en legende, eksperimenterende og samskabende didaktik og pædagogik. I Our World er børn med til at afprøve, samskabe og beskrive ideelle rammer til at fremme alle børns muligheder til at være samskabere af egne liv, og som grundlag for børnenes egangement som skabende verdensborgere. 

 Hvad får børn særligt ud af netop jeres bidrag? 

Børnene siger selv, at mulighederne gennem Our World Academy er gode for dem, da de understøtter deres kreativitet, forestillingsevne og giver dem et fællesskab og en platform, hvor de får mulighed for at engagere sig i og interagere med den verden, de er en del af. ”Jeg mener, at vi gennem disse forløb bliver kreative, positive, konstruktive verdensborgere.”  

Hvordan synes I, at det linker til visionen om Børnenes Hovedstad? 

I CoC Playful Minds’ Our World Academy udfolder børn deres skabende verdensborgerskab i praksis. Gennem forløb med Billunds børn lærer børnene at forholde sig til sig selv, til hinanden og til verden – samt at tænke og handle kritisk og kreativt. Det er nemlig et godt grundlag for at være verdensborger og skabe engagement omkring sig. På Our World Academy viser vi børn og unge, hvordan verdensmål kan blive til hverdagsmål. For eksempel hvordan deres handlinger og idéer kan være med til at mindske klimaforandringer eller andre udfordringer, som Billund og resten verden står overfor”forklarer Cecilie Tang-Brock, programleder hos CoC Playful Minds. 

FAKTA:

Etableringsår i Billund:
2011

Sektor:
Non-profit

Hvor mange børn udvikler deres kompetencer hos jer årligt?
Ca. 5.500 børn og knap 1.000 voksne årligt fra Billund Kommune 

Hvor mange dage tilbyder i kompetenceudviklende aktiviteter?
365 dage