Børnenes Topmøde

Vi lever i en verden, der er nødt til at forandre sig. Børn over hele verden forsøger at råbe verdens ledere op. Og i en tid, hvor det meste af verden ikke kan blive enige om ret meget andet end at være uenige, skulle vi måske lytte til dem, der skal leve med resultaterne af de voksnes beslutninger.

Det årlige FN-topmøde afholdes i New York i september. Men i år spejles det i børnenes internationale topmøde i Billund.

Her vil verdens børn arbejde sig frem til en erklæring, som kan overrækkes verdens ledere i New York.

Børn fra hele verden deltager, og de diskuterer, samarbejder og skaber deres manifest.

Børn har ret til at blive hørt. Målet er ikke blot at vise hele verden, hvad børn vil og kan. Målet er at bidrage til skabelsen af en bedre verden at vokse op i.

Ansøg her

Børnenes Topmøde er for alle børn i alderen 10-17 år, der drømmer om at gøre en forskel for verden, og som har lyst til at samarbejde med børn fra hele verden og sammen give børns perspektiv på verdens udfordringer og løsninger. Samtidig vil du udvikle dine evner til at samarbejde, løse problemer, tænke kreativt og kommunikere. 

Deltagelse inkluderer, at du deltager i online workshops i april-maj samt deltager i det fysiske/online topmøde i september. Alle aktiviteter er på engelsk og med børn fra andre lande. I workshopgrupper arbejdes der med gruppens fælles samfundstema.

 • Online personlig introduktion og safeguarding
 • Online Workshop 1: undersøge globale udfordring
 • Online Workshop 2: udvikle ideer
 • Online Workshop 3: skabe løsninger
 • Online evaluering og safeguarding
 • Online/fysisk plenar-topmøde

80 børn vil blive tilbudt en plads. Alle der ansøger vil modtage en invitation til at deltage i LIVE Streaming af det fysiske Topmøde i September.

Det er gratis at deltage.

Specifikt for fysiske deltagelse i Billund i September:

10 børn, der har lyst, og som er udvalgt til at skabe det fælles manifest, inviteres til deltage i en konsolideringsworkshop i juni samt inviteres til Billund for at holde en tale under Børnenes Topmøde.

Vi stiller et feriehus til rådighed for dig og din familie. Vi sørger for mad og drikke til alle deltagerne i Billund. Dog skal du regne med rejseudgifter, hvis du vil med til Billund.

Ansøgningen lukker:

Ansøgningen lukker d. 7. april, 2021. D. 9. april vil ansøgere modtage en mail med svar. Forældre bliver inviteret til orienteringsmøde den 13. april 2021.

Se yderligere information under ”Ofte Stillede Spørgsmål.”

Vi håber, du har tid og lyst til at være med.

Pige
Dreng
Andet
Ja
Nej
Ja
Nej
Gode
Mindre gode

Forældre/værge

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er Børnenes Topmøde?

  Børnenes Topmøde i Billund, Børnenes Hovedstad, er et topmøde mellem børn fra hele verden, hvor de bliver enige om et manifest for fremtiden, som de deler med verdens ledere til FN’s Generalforsamling i New York. Her inviteres børn fra hele verden til at deltage i Børnenes Topmøde. 80 børn i alderen 10-17 år vil på Børnenes Topmøde arbejde sammen om at skabe et manifest og levere den til verdens ledere.

   

  Formålet er:

  • At give børn fra hele verden mulighed for at dele deres perspektiver på globale udfordringer og løsninger
  • At give børn fra hele verden mulighed for at lære gennem leg og være skabende verdensborgere

   

  Børnenes Topmøde afholdes som et online forløb i april-juni og et fysisk/online Topmøde i september. Deltagere i Børnenes Topmøde deltager både i online forløb i april-juni og i fysisk/online Topmøde i September.

   

  Børn fra Billund er en vigtig del af udviklingen af topmødet. De har bl.a. udviklet de 6 teamer sammen med en række fagpersoner fra Billund. 

 • Hvem kan deltage?

  Ansøgning om deltagelse er åben for alle verdens børn mellem 10-17 år uanset nationalitet, religion, køn, forudsætninger og alder.

  Af praktiske hensyn, skal du tale engelsk. Pga. COVID-19, skal du have adgang til computer og international wifi. Vi ønsker ikke at tilskynde dig til at benytte en offentlig computer.

  Man kan ansøge ved at tilmelde sig på siden.

 • Vigtige datoer

  Ansøgningsproces:

  24. marts -7. april:   Ansøg via webmodul

  7.- 8. april:              Udvælgelse af deltagere

  9. april:                   Svar til ansøgere. Information om workshop datoer

  13. april:                 Informationsmøde kl. 9:00 CET / 13:00 CET / 16:00 CET

   

  Online Workshops:

  Hvem: alle deltagere

  Hvordan: i grupper á 8 børn

  Hvor: online

  19.-29. april:                 1/2 time individuelt intro møde

  7 / 8 / 9 maj:                 Workshop 1, 4 timer

  Maj xx-xx:                     Workshop 2, 4-5 timer

  Juni xx-xx:                     Workshop 3, 4-5 timer

  Juni:                              Evaluering, 2 timer

   

  Ekstra Workshops:

  Hvem: 8-10 udvalgte deltagere

  Hvor: online

  Juni xx-xx:    Workshop 5, 4-5 timer

   

  Børnenes Topmøde:

  Hvem: alle deltagere

  Hvor: LIVE streaming

  21. september 2021:    3-4 timer (program udsendes i juni)

   

  Hvem: 8-10 udvalgte deltagere 

  Hvor: Billund, Denmark

  19.-22. september: Billund

 • Hvad sker der på workshops i april-juni?

  Børn på tværs af nationalitet, alder, køn og baggrund arbejder sammen i virtuelle grupper over en tre måneder lang periode frem til det fysiske topmøde i Billund. På demokratisk vis skal grupperne nå til enighed om de emner, der skal præsenteres på det fysiske topmøde. Børnene kommer til at lege sig til læring og til at skabe et manifest sammen.

   

  I et virtuelt forløb i april-juni:

  • alle børn arbejder i grupper med ét tema
  • alle børn samarbejder i grupper om at undersøge og diskutere globale udfordringer
  • alle børn, i grupper, diskuterer og samskaber løsninger til globale udfordringer
  • alle børn, i grupper, samskabe en fælles tema tale
  • 8-10 udvalgte børn vil konsolidere gruppearbejdet til ét manifest
 • Hvad sker der på Børnenes Topmøde i Billund i september?

  1 barn fra hver gruppe udvælges til at konsolidere gruppearbejdet og rejser til Billund med ankomst 19. september. Den 20. september fremlægger de deres taler for hinanden og for børn fra Billund. Den 21. september præsenterer børnene deres fælles manifest, der vil blive overleveret til verdens ledere New York.

   

  På Børnenes Topmøde i september:

  • 8-10 børn vil rejse til Billund og afholde taler og overlevere det fælles manifest til verdens ledere
  • Alle deltagere inviteres til at deltage virtuelt i Børnenes Topmøde i september
  • Alle ansøgere vil modtage invitation til at deltage igennem LIVE Streaming af Børnenes Topmøde

   

  Program vil blive offentliggjort i juni og sendt direkte til deltagere og ansøgere.

 • Hvorfor laver vi Børnenes Topmøde?

  For at kunne håndtere og navigere i den kompleksitet og i de muligheder, der er i samfundet i dag og i fremtiden har børn brug for at kunne samarbejde, kommunikere, tænke både kritisk og kreativt og løse problemer.

  Børns ret til medbestemmelse er et centralt punkt i FN’s børnekonvention. Fremtiden tilhører børnene og de skal leve med resultaterne af de beslutninger, som verdens ledere træffer på FN’s Generalforsamling.

  Ved at bringe børn fra alle samfundslag og forskellige baggrunde til Børnenes Topmøde sætter vi scenen for at udvikle børns verdensborgerkompetencer, deres demokratiske færdigheder og hjælper verdens børn at til at få verdens ledere i tale.

 • Hvad koster deltagelse?

  Workshops April-juni: Gratis (virtuel)

  Børnenes Topmøde d. 21. september 2021 (virtuel deltagelse): Gratis

  Børnenes Topmøde d. 19.-22. september (fysisk i Billund):

  • Ophold: Gratis. Overnatning i feriehuse – ét pr. familie
  • Mad & Drikke: Gratisk for deltagerne og en forælder/værge
  • Transport til og fra Billund og forsikring: For de deltagere, der inviteres til fysisk at deltage i Børnenes Topmøde i september i Billund, forventer vi at kunne hjælpe med favorable flypriser.

   

  Som familie er I velkomne til at udvide jeres ophold i Billund for egen betaling.

 • Hvem står bag?

  Børnenes Topmøde er et non-profit initiativ udviklet af Capital of Children Organisationen og formet i samarbejde med en gruppe børn fra Billund.

  Initiativet er udviklet sammen med Billund Kommune, International School of Billund, LEGO Fonden, CoC Playful Minds, LEGO Koncernen, Billund Lufthavn, LEGO House, WOW PARK, LEGOLAND, Lalandia, Fonden Drive, KIRKBI og AV Design.

 • Hvorfor foregår det i Billund?

  Billund er Børnenes Hovedstad. I næsten hundrede år har Billund haft et særligt fokus på børn og på udviklingen af børns kompetencer. Igennem en årrække har politikere, skoler og fonde arbejdet sammen med Billunds børn på at gøre Billund til en by i børnehøjde. I 2020, blev Billund anerkendt af UNICEF som Børnevenlig By og Kommune grundet en ekstraordinær indsats for børn og fokus på børnerettigheder.  Ambitionen var – og er – at skabe verdens bedste by for børn. Og for verden.

 • Corona?

  Alle workshop i april-juni afholdes virtuelt. Vi opfordrer til at deltagerne benytter deres egen computer eller en familie computer. 

  Børnenes Topmøde i september vil være et mix af personlig deltagelse og virtuel deltagelse.

  Hvis COVID-19 pandemien fortsætter, vil Børnenes Topmøde i september afholdes som et udelukkende virtuelt topmøde - med børnenes taler om globale udfordringer og løsninger, spændende samtaler på tværs af kontinenter, og overlevering af børns fælles manifest til verdens ledere.

 • Rejseråd for indrejsende til Danmark

  Information fra det danske Udenrigsministerium om COVID-19 rejserestriktioner og visa regler. Læs mere her

Bag Børnenes Topmøde

Contact

Kontakt

Charlotte Sahl-Madsen
CEO

Kontakt

Kristine Schmidt
VP - Capital of Children Organization